FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

COVID-19 सम्बन्धी परिक्षण तथा परामर्श स्वास्थ्य शिविर -कर्मैया स्वास्थ्य चौकी

७७/७८ 06/17/2021 - 16:55

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्ष्ण सम्बन्धी सूचना

06/17/2021 - 16:39

नेपाल सरकार ,व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ) २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:36

नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय-ब्ययको सार्वजनिक जानकारी विवरण (बजेट भाषण )

06/15/2021 - 09:34

अन्त सरकारी वितीय हस्तान्त्र्ण (प्रदेश र स्थानिय तह )आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:26

प्रदेश सरकारको निति तथा कार्यक्रम २०७७ /०७८

06/15/2021 - 09:21

क्यात्लग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट कृषि औजार /उपकरण खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आहवनको सुचना

06/15/2021 - 09:10

नागरिताको प्रमाण पत्र पाँऊ बारे अनुसुची १ र २

७७/७८ 05/25/2021 - 15:25

ज्ग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका ,मालपोत कार्यालय ,हरिवन

७७/७८ 05/25/2021 - 15:23 PDF icon maalpot.PDF, PDF icon maalpot karylya mulya kyaam raheko.PDF

ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20210525024014.pdf

उधोग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मंत्रालय ,प्रदेश नं २ ,जनकपुरधामको कार्यक्रम संचालना कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:38 PDF icon KARYABIDHI 2077 MOITFE (JANAKPURDHAM) FINAL PDF_0.pdf

बागमती नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:20 PDF icon विनियोजन एन २०७७.PDF

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:19 PDF icon आर्थिक एन २०७७.PDF

बागमती नगरपालिकाको वन ऐन, २०७७

७७/७८ 05/23/2021 - 13:18 PDF icon ban yen २०७७.PDF

covid-19 महामारी नियन्त्रण ,व्यवस्थापन र सह्जिकरण सम्पर्क सम्बन्धमा !

05/16/2021 - 16:01

अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा (२०७७/०२/०२ देखि २०७७/०२/१० गते सम्म )

05/16/2021 - 15:59

बागमती नगरपालिकाको वातावरण संरक्ष्ण ऐन,२०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:31

बागमती नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन,२०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:30 PDF icon nadijannya padarth ain, 2076 Rajpatra.pdf

विनियोजन एन २०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:28 PDF icon बिनियोजन एन २०७६.PDF

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

७६/७७ 05/13/2021 - 17:27 PDF icon आर्थिक एन २०७६.PDF

नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका

७५/७६ 05/13/2021 - 17:25 PDF icon नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 17:23 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 17:13 PDF icon स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका ,प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:58 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF

बागमती नगरपालिका .शिक्षा सम्बन्धी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:55 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५(प्रथम संसोधन )

७५/७६ 05/13/2021 - 16:44 PDF icon घ वर्ग प्रथम संसोधन.PDF

बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:39 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:38 PDF icon अपांगता भएका व्यक्तिको परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्कायक्र्यरम संचालन कार्यविधि , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:35 PDF icon रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यबिधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६

७५/७६ 05/13/2021 - 16:32 PDF icon बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ २०७५ -७६.PDF

Pages