FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिकाको वातावरण संरक्ष्ण ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:31 PDF icon बागमती बाताबरण संरक्षण एन २०७६.PDF
बागमती नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धी ऐन,२०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:30 PDF icon बागमती नदीजन्य पदार्थ एन २०७६.PDF
विनियोजन एन २०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:28 PDF icon बिनियोजन एन २०७६.PDF
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ ७६/७७ 05/13/2021 - 17:27 PDF icon आर्थिक एन २०७६.PDF
नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका ७५/७६ 05/13/2021 - 17:25 PDF icon नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐननियम कार्यविधिहरुको सुची ,बागमती नगरपालिका.pdf
बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 17:23 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कर्यबिधि ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 17:13 PDF icon उपभोक्ता समिति गठन २०७५.PDF
बागमती नगरपालिका ,प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:58 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF
बागमती नगरपालिका .शिक्षा सम्बन्धी तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:55 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका ,घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५(प्रथम संसोधन ) ७५/७६ 05/13/2021 - 16:44 PDF icon घ वर्ग प्रथम संसोधन.PDF

Pages