FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक ७७/७८ 12/30/2020 - 13:23 PDF icon स्थानीय-तहका-पदाधिकारी-तथा-सदस्यले-पाउने-सुविधा-3.pdf
गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५ ७७/७८ 12/28/2020 - 12:07 PDF icon गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५.pdf
बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोसणा कार्यविधि २०७७ ७७/७८ 12/25/2020 - 11:14 PDF icon MOFAGA_Notice_20201225111132.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 15:00 PDF icon स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७.pdf
विधालय संचालन सम्बन्धी कर्यढाचाँ ,२०७७ ७७/७८ 11/25/2020 - 14:58 PDF icon bidhalya sanchalan karybidhi.pdf
स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म),mofaga.gov.np ७७/७८ 11/01/2020 - 10:42 PDF icon MOFAGA_Notice_20201101103917.pdf
स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका ७७/७८ 10/28/2020 - 11:36 PDF icon MOFAGA_Notice_20201028112909.pdf
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७७ ७७/७८ 10/28/2020 - 11:21 PDF icon स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७७.pdf
गरीबी निवारणका लागी लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 10/28/2020 - 11:19 PDF icon nirdesika.pdf
प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदन २०७५ ,bagmati municipality ७७/७८ 10/19/2020 - 11:43 PDF icon प्रारम्भिक बातावर्णीय परिचयन प्रतिवेदन.PDF

Pages