FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा सहकारी प्रमाण पत्रहरु ७८/७९ 10/27/2021 - 12:15 PDF icon व्यवसाय .नविकरण गरिपाऊं वारे.PDF, PDF icon व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र.PDF, PDF icon सहकारी दर्ता .नविकरण प्रमाण पत्र.PDF
नागरिताको प्रमाण पत्र पाँऊ बारे अनुसुची १ र २ ७७/७८ 05/25/2021 - 15:25 उपलब्ध छैन
घर बाटो सिफारिस ७७/७८ 09/13/2020 - 14:48 PDF icon घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा.pdf
अपाङ्गता भएको व्यक्तिको परिचयपत्र पाउनको लागि दिने निवेदनको ढाँचा ७६/७७ 12/05/2019 - 10:59 PDF icon appang.PDF
घ वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागी आवश्यक योग्यता (अनुसुची -५ ) ७६/७७ 08/28/2019 - 12:03 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायीको लागी आवश्यक योग्यता (अनुसुची -५ ).PDF
सम्पति दाखिला फाराम ७५/७६ 04/18/2019 - 12:10 PDF icon सम्पति दाखिला फाराम.pdf