FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिका शिक्षा ऐन ,२०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:31 PDF icon बागमती नगर शिक्षा ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ (प्रथम संसोधन )

७५/७६ 05/13/2021 - 16:30 PDF icon सहकारी एन २०७५ (प्रथम संसोधन ).PDF

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन , २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:27 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

विनियोजन एन २०७५

७५/७६ 05/13/2021 - 16:25 PDF icon विनियोजन एन २०७५.PDF

बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४

७५/७६ 05/13/2021 - 16:24 PDF icon बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४.PDF

बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४

७४/७५ 05/13/2021 - 16:22 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf

covid-19 लक्षण देखा परेमा निम्न बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु होला !

05/13/2021 - 14:02

BAGMATI MUNICIPALITY PROFILE

05/13/2021 - 12:07 PDF icon bagmati municipality profile.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागी संचलान मार्गदर्शन

७७/७८ 05/13/2021 - 11:55 PDF icon 1.PDF

स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म),mofaga.gov.np

७७/७८ 05/13/2021 - 11:53 PDF icon 15.pdf

स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका

७७/७८ 05/13/2021 - 11:52 PDF icon 14.pdf

स्थानीय तहका पधादिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

७७/७८ 05/13/2021 - 11:49 PDF icon 12.pdf

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:46 PDF icon 13.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:43 PDF icon 11.pdf

विधालय संचालन सम्बन्धी कर्यढाचाँ ,२०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:43 PDF icon 10.pdf

भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६

७७/७८ 05/13/2021 - 11:42 PDF icon 9.pdf

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६

७७/७८ 05/13/2021 - 11:40 PDF icon 8.pdf

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोसणा कार्यविधि २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:40 PDF icon 7.pdf

गरीबी निवारणका लागी लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:39 PDF icon 6.pdf

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५

७७/७८ 05/13/2021 - 11:38 PDF icon 5.pdf

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (पशु तर्फ )

७७/७८ 05/13/2021 - 11:37 PDF icon आव२०७७-०७८-मा-प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-कार्यक्रमहरुको-मार्गदर्शन-पशु-सेवा-तर्फ.pdf

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/०७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (कृषि तर्फ )

७७/७८ 05/13/2021 - 11:37 PDF icon 3.pdf

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मंत्रालय , प्रदेश नं. २, जनकपुरधामको कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यन्वयन कार्यविधि , २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:34 PDF icon 2.pdf

नेपाल सरकारबाट स्वीकृत कर्मचारी दरबंदी

७५/७६ 05/13/2021 - 11:29 PDF icon दरबंदी तेरिज.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी

05/13/2021 - 11:07

अन्य प्रकाशन

05/13/2021 - 11:03

अन्य

05/13/2021 - 10:47

सूचना ! सूचना ! सूचना! (pcr -test गर्न नजिका स्वास्थ्य संस्था /focal person मा सम्पर्क गर्नुहुन)

05/06/2021 - 12:32

Pages