FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०८० को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

03/24/2023 - 22:54

सेवा करारमा नियुत्ति गरिएको सम्बन्धमा

03/23/2023 - 11:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (BM/WORKS/NCB-01 & 02-2079/080)

03/22/2023 - 12:11

वैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धमा ।"कृषि अधिकृत" र बोलबत्रको म्याद थप बारे सूचना २०७९/१२/०७

03/21/2023 - 14:08

२०७९ / ८० कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७९/८० 03/20/2023 - 21:50 PDF icon arthik ain 2079 rajpatra (1)_0.pdf

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नं

03/19/2023 - 13:19 PDF icon जनप्रतिनिधि.pdf

विधुतिय घर नक्शा पास प्रणाली (EPBS) बारेको सूचना= https://naksapass.bagmatimunsarlahi.gov.np/public/register

03/19/2023 - 10:57

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (BM/WORKS/NCB/01/2079/080 and BM/WORKS/NCB/02/2079/080)

03/06/2023 - 13:03

मिति २०७९/११/२१ बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना

03/05/2023 - 11:15

विधालय लेखा परिक्षण सम्बन्धमा

03/01/2023 - 16:26

LISA Report 2078/79 सार्वजनिक गरिएको बारे (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतीजा प्रकाशन गरिएको बारे )

02/27/2023 - 11:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना (BM /GRAVEL /01 /2079 /080) र (BM/Works/Ncb/04) "Buddha Park"

02/17/2023 - 13:04

विपन्न वार्गलाई न्यूनतम रोजगारिमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा

02/16/2023 - 12:15

पशु शाखा कर्मैया

७९/८० 02/07/2023 - 13:02

पोखरी (प्रथम खण्ड) बाट उत्खन्न गरिएको ढुंगा,ग्राभेल,माटो बिक्रीका लागी बोलपत्र आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

01/29/2023 - 10:58

भत्ता लिनेको विवरण

01/12/2023 - 11:41

नापी टोली बागमती बाट जारी भएको नापनक्शा सुरु हुने सम्बन्धी सूचना

01/10/2023 - 12:43

पोखरी(प्रथम खण्ड)बाट उत्खनन गरिएको ढुंगा, ग्राभेल, माटो बिक्रिका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/10/2023 - 12:41

Price Bid Evaluation Report(BM/WORKS/NCB/03/2079/080

01/02/2023 - 15:31

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।(BM/WORKS/NCB/03/2078/2079

01/02/2023 - 13:48

आर्थिक प्रस्ताव खोलने बारे ।

12/21/2022 - 13:37

Invitation for Bids (BM/Works/NCB/02/2079/080) :Construction Works in Bagmati Fishery Pond:Picnic Park,Canal & Refresh Center

12/15/2022 - 15:16

२०७८/०७९ मा सूचिकृत भएका सामुदायीक मेलमिलापकर्ताहरुको नामावली ।

12/06/2022 - 15:45

Invitation for bids-BM/works/ncb/01/2079/080-Bagmati Aryaghat

12/04/2022 - 11:33

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat

12/04/2022 - 11:17

Final Report of Survey and Calculation of Bagmati Fishery Pond (I)

12/03/2022 - 12:02

मधेश प्रदेश शिक्षा समूह -WEBSITE LINK

11/30/2022 - 11:21

बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना BM / WORKS / NCB / 03 / 2079 / 080

11/30/2022 - 10:49

साझेदारीमा वारुणयन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी हरिवन नगरपालिका र बागमती नगरपालिका बिच भएको सम्झौता।

७९/८० 11/16/2022 - 11:32

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (प्रकाशन मिति:२०७९/०७/२९)

11/15/2022 - 11:02

Pages