FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०७९/०८० को सम्पति विवरण पेश गर्ने सम्बन्धमा

08/01/2023 - 10:42

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९

७९/८० 07/27/2023 - 12:22 PDF icon २० बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र

७८/७९ 07/27/2023 - 12:21 PDF icon १९ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८

७८/७९ 07/27/2023 - 12:20 PDF icon १८ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र

७७/७८ 07/27/2023 - 12:19 PDF icon १७ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र

७७/७८ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon १६ बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र.pdf

बागमती नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६

७६/७७ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६.pdf

बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:16 PDF icon १४ बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र ).pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:14 PDF icon १३ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र ).pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र )

७६/७७ 07/27/2023 - 12:13 PDF icon १२ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र ).pdf

रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:11 PDF icon ११ रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका( ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना आ.व.२०७५-७६

७५/७६ 07/27/2023 - 12:10 PDF icon ( ढुंगा, गिट्टी, बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी बार्षिक कार्ययोजना-२०७५-७६.pdf

बागमती नगर शिक्षा ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:04 PDF icon ९ बागमती नगर शिक्षा ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका सहकी ऐन , २०७५ ( प्रथम संसोधन )

७५/७६ 07/27/2023 - 12:03 PDF icon ८ बागमती नगरपालिका सहकी ऐन , २०७५ ( प्रथम संसोधन ).pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:02 PDF icon ७ बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यबिधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 12:01 PDF icon ६ बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यबिधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कर्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 11:59 PDF icon ५ बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कर्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७५

७५/७६ 07/27/2023 - 11:58 PDF icon ४ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५

७५/७६ 07/18/2023 - 14:44 PDF icon ३ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

बिनियोजन ऐन , २०७४

७४/७५ 07/18/2023 - 14:41 PDF icon २ बिनियोजन ऐन , २०७४.pdf

आर्थिक ऐन , २०७४

७४/७५ 07/18/2023 - 13:13 PDF icon 1 आर्थिक ऐन , २०७४.pdf

नगरसभा मिति परिवर्तन सम्बन्धमा

07/09/2023 - 19:14

मिति २०८०/०३/१५ -निति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य)

८०/८१ 07/04/2023 - 13:26

बागमती नगरपालिकाको आधिकारिक FACEBOOK PAGE मा post गरिएका केही झलकहरु !

७९/८० 07/04/2023 - 13:09

२०८०/०३/०७ दस बर्श भन्दा माथिको बालिकाहरुलाई आइरन खुवाउने काम हुदै !

७९/८० 07/04/2023 - 11:39

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम !

७९/८० 07/04/2023 - 11:37

सुगर, प्रेशरको निशुल्क जांच !

७९/८० 07/04/2023 - 11:34

बागमती जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला !

७९/८० 07/04/2023 - 11:30

उपस्थित सम्बन्धम।

07/03/2023 - 08:15

बागमती नगरपालिका २०७५/७६ को स्वीकृत आय तथा व्यय विवरण।

७५/७६ 06/28/2023 - 17:40 PDF icon anusuchi 1.pdf

Pages