FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

अन्य प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि ७७/७८ Thursday, July 15, 2021 - 13:38 PDF icon MOFAGA_Notice_20210715013755.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा ७७/७८ Thursday, July 15, 2021 - 13:37 PDF icon MOFAGA_Notice_20210715013604.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ Tuesday, July 13, 2021 - 11:46 PDF icon MOFAGA_Notice_20210713114512.pdf, PDF icon MOFAGA_Notice_20210713114440.pdf
नेपाली ढाँचाको परम्परागत शैलीको भूकम्प प्रतिरोधि आवासीय भवनको निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू ७७/७८ Sunday, July 11, 2021 - 10:16 PDF icon MOFAGA_Notice_20210711100043.pdf
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ Thursday, July 1, 2021 - 13:33 PDF icon bitya susaasan.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन )दिर्गदर्शन ,२०७७ ७७/७८ Thursday, July 1, 2021 - 13:29 PDF icon विपद.pdf
मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 10:21 PDF icon MOFAGA_Notice_20210629101849.pdf
ज्ग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका ,मालपोत कार्यालय ,हरिवन ७७/७८ Tuesday, May 25, 2021 - 15:23 PDF icon maalpot.PDF, PDF icon maalpot karylya mulya kyaam raheko.PDF
ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ ७७/७८ Tuesday, May 25, 2021 - 14:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20210525024014.pdf
उधोग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मंत्रालय ,प्रदेश नं २ ,जनकपुरधामको कार्यक्रम संचालना कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७ ७७/७८ Tuesday, May 25, 2021 - 14:38 PDF icon KARYABIDHI 2077 MOITFE (JANAKPURDHAM) FINAL PDF_0.pdf

Pages