FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

अन्य प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कोभिड-१९ संक्रमण जोखिम नियन्त्रणका लागि स्मार्ट लक्डाउन सम्बन्धि कार्यविधि २०७८ ७८/७९ Thursday, September 30, 2021 - 16:37 PDF icon MOFAGA_Notice_20210905104511 (1).pdf
स्थानिय तहहरुको कार्यक्रम संचालन मार्गदर्शन ७८/७९ Thursday, September 30, 2021 - 16:27 PDF icon Local-Levle-Final-Guideline-2078.079.pdf
सूचना तथा जानकारी पुस्तिका २०७७ ७७/७८ Tuesday, July 27, 2021 - 17:04 PDF icon सूचना तथा जानकारी पुस्तिका २०७७.pdf
वातावरणमैत्री स्थानीय शासन प्रारुप, २०७८ कार्यान्वयनको लागि ७७/७८ Thursday, July 15, 2021 - 13:38 PDF icon MOFAGA_Notice_20210715013755.pdf
स्थानीय तहको योजना प्रक्रियामा युवा सहभागिता सम्बन्धी नमुना कार्यविधि सम्बन्धमा ७७/७८ Thursday, July 15, 2021 - 13:37 PDF icon MOFAGA_Notice_20210715013604.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७८ ७७/७८ Tuesday, July 13, 2021 - 11:46 PDF icon MOFAGA_Notice_20210713114512.pdf, PDF icon MOFAGA_Notice_20210713114440.pdf
नेपाली ढाँचाको परम्परागत शैलीको भूकम्प प्रतिरोधि आवासीय भवनको निर्माणमा ध्यान दिनु पर्ने कुराहरू ७७/७८ Sunday, July 11, 2021 - 10:16 PDF icon MOFAGA_Notice_20210711100043.pdf
स्थानीय तह वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि ,२०७७ ७७/७८ Thursday, July 1, 2021 - 13:33 PDF icon bitya susaasan.pdf
विपद व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सिकाई केन्द्र (संचालन तथा व्यवस्थापन )दिर्गदर्शन ,२०७७ ७७/७८ Thursday, July 1, 2021 - 13:29 PDF icon विपद.pdf
मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा दिग्दर्शन ७७/७८ Tuesday, June 29, 2021 - 10:21 PDF icon MOFAGA_Notice_20210629101849.pdf

Pages