FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

राजपत्रहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९ ७९/८० 07/27/2023 - 12:22 PDF icon २० बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७९.pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र ७८/७९ 07/27/2023 - 12:21 PDF icon १९ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन २०७८ राजपत्र.pdf
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८ ७८/७९ 07/27/2023 - 12:20 PDF icon १८ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७८.pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र ७७/७८ 07/27/2023 - 12:19 PDF icon १७ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७७ राजपत्र.pdf
बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र ७७/७८ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon १६ बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७७ राजपत्र.pdf
बागमती नगरपालिकाको नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६ ७६/७७ 07/27/2023 - 12:18 PDF icon नदिजन्य पदार्थ ( ढुंगा , गिट्टी , बलुवा ) उत्खनन , संकलन र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन ,२०७६.pdf
बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र ) ७६/७७ 07/27/2023 - 12:16 PDF icon १४ बागमती नगरपालिकाको बाताबरण संरक्षण ऐन, २०७६ (राजपत्र ).pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र ) ७६/७७ 07/27/2023 - 12:14 PDF icon १३ बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन,२०७६ ( राजपत्र ).pdf
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र ) ७६/७७ 07/27/2023 - 12:13 PDF icon १२ बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७६ ( राजपत्र ).pdf
रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५ ७५/७६ 07/27/2023 - 12:11 PDF icon ११ रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कर्यबिधि , २०७५.pdf

Pages