FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नियमावाली

06/28/2023 - 17:22

आर्थिक ऎन २०७९

७९/८० 06/28/2023 - 16:25 PDF icon 5आर्थिक ऎन २०७९.pdf

विनियोजन ऎन २०७८

७८/७९ 06/28/2023 - 16:23 PDF icon 4विनियोजन ऎन २०७८.pdf

आर्थिक ऐन २०७८

७८/७९ 06/28/2023 - 16:22 PDF icon 4आर्थिक ऐन-२०७८.pdf

विनियोजन ऎन २०७७

७७/७८ 06/28/2023 - 16:18 PDF icon 3विनियोजन ऎन २०७७.pdf

आर्थिक ऎन २०७७

७७/७८ 06/28/2023 - 16:16 PDF icon 3आर्थिक ऎन २०७७.pdf

नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटी,वालुवा) उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धि ऐन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:14 PDF icon 2.नदीजन्य पदार्थ २०७६.pdf

वातावरण संरक्षण ऎन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:13 PDF icon 2वातावरण संरक्षण ऎन २०७६.pdf

विनियोजन ऎन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:12 PDF icon 2विनियोजन ऎन २०७६.pdf

आर्थिक ऐन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:11 PDF icon 2.आर्थिक ऐन-२०७६.pdf

बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 16:09 PDF icon 1रकेट चुलो अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६

७५/७६ 06/28/2023 - 16:05 PDF icon 1नदीजन्य पदार्थ २०७५.७६.pdf

शिक्षा ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:58 PDF icon 1शिक्षा ऐन-२०७५.pdf

सहकारी ऎन २०७५ (प्रथम संसोधन)

७५/७६ 06/28/2023 - 15:56 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५(प्रथम संसोधन).pdf

सहकारी ऎन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:55 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५.pdf

न्यायिक समिति ऐन (कार्यविधि सम्बन्धी) २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:53 PDF icon 1न्यायिक समिति ऐन-२०७५.pdf

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:26 PDF icon 1प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन-२०७५.pdf

बिनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:23 PDF icon 1विनियोज ऐन-२०७५.pdf

आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:20 PDF icon 1आर्थिक ऎन २०७५.pdf

बिनियोजन ऐन २०७४

७४/७५ 06/28/2023 - 15:13 PDF icon 0विनियोजन ऎन २०७४.pdf

आर्थिक ऎन २०७४

७४/७५ 06/28/2023 - 15:12 PDF icon 0आर्थिक ऎन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका सेवा करार जनशक्ति ब्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि,२०८०

06/28/2023 - 13:32 PDF icon Document 88.pdf

कार्ययोजना

06/28/2023 - 13:30 PDF icon 2नदीजन्य पदार्थ २०७५.७६.pdf

ऐनहरु

06/28/2023 - 13:19 PDF icon 0आर्थिक ऎन २०७४.pdf, PDF icon 0विनियोजन ऎन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका बजेट बक्तब्य आ.व. २०८०/०८१

06/26/2023 - 17:31

नेपाल सरकार ,अर्थ मंत्रालय-अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र बजेत बक्तब्य २०८०/८१

06/26/2023 - 16:38

मधेश प्रदेश- अन्तर सरकारी तथा वित्तिय हस्तान्तरण र बजेट बक्तव्य २०८०/८१

06/26/2023 - 16:23

शहरी विकास मंत्रालय -आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

06/26/2023 - 16:04

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय -आ.व. २०८०/८१ को वार्षिक कार्यक्रम

06/26/2023 - 13:32

२०७९/०८० को भुक्तानी सम्बन्धमा

06/24/2023 - 14:54

Pages