FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कोरोना खोप संचालन हुने स्थान "२०७७/११/२३ देखि २०७७/११/२७ "सम्म

03/07/2021 - 12:56

विधालयको लेखापरीक्षणका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

03/04/2021 - 14:14

बागमती नगरपालिकामा रहेका भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासिको घरदैलो बाटै लगत संकलन

७७/७८ 03/02/2021 - 12:50

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने वारेको सूचना !Construction of Bagmati Primary Hospital

03/02/2021 - 12:00

अधुरा अपुरा कार्यको निवेदन पेश सम्बन्धी सुचना

03/01/2021 - 14:59

सूचना ! सूचना ! सूचना!

02/24/2021 - 14:19

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारे सूचना

02/24/2021 - 11:08

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना (बा.न.पा -१० ,दाना प्रसोधन केन्द्र निर्माण )

02/23/2021 - 13:11

राष्ट्रीय परिचय पत्र

७७/७८ 02/16/2021 - 14:48

IEE BAGMATI FUNPARK WITH RESORT

02/14/2021 - 13:10

"सार्वजनिक जानकारी सम्बन्धमा "

02/10/2021 - 18:59

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा

02/07/2021 - 16:08

INVITATION FOR SEALD QUOTATION(Supplirers for the Supply and Delivery of Motorcycle)

02/04/2021 - 12:16

लिखित परिक्षा र अन्तर्वार्ता मिति प्रकाशन सम्बन्धमा

02/03/2021 - 14:13

राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरणको अभिमुखी कार्यक्रम (२०७७ /१०/१५ )

७७/७८ 02/03/2021 - 12:10

सूचना सूचना सूचना (राष्ट्रिय परिचय पत्र बितरण सम्बन्धी सूचना )

01/29/2021 - 13:35

सूचना सूचना सूचना (मतदाता नामावली अधावधिक )

01/28/2021 - 13:40

श्री elite-ashraya jv समझौता गर्न आउने

01/28/2021 - 11:50

श्री prithivi engineers and builders pvt.ltd. समझौता गर्न आउने

01/28/2021 - 11:48

Invitation for Bids for the Construction of 3 storey class block at Namuna Janata School Solti

01/28/2021 - 11:45

Invitation for Bids for the Construction of blacktopped road from Dharahara Chowk to Chhetriya road

01/28/2021 - 11:43

नदीजन्य पदार्थको उत्खन्न संकलन र बिक्रीका लागि सिल्बन्दी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/25/2021 - 13:36

सेवा करारमा जनशक्ति लिईने बारेको सूचना

01/25/2021 - 13:35

लगत संकलन सूचना प्रकाशन सम्बन्धमा

01/24/2021 - 11:19

दोश्रो चौमासिक माग फारम पेश गर्ने सम्बन्धमा

01/20/2021 - 14:54

जाडो विदा सम्बन्धमा

01/20/2021 - 14:52

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -ROAD DABARI TO ADARSHA CHOWK,GRAIN STORAGE WAREHOUSE

01/15/2021 - 11:49

INVITATION FOR BIDS -Bagmati Primary Hospital

01/15/2021 - 11:47

IEE WARD NO.12

01/13/2021 - 16:18

IEE WARD NO.7

01/13/2021 - 16:17

Pages