FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नेपाली सेनाहरुको रेस्कुयु ट्रेनिङ

७७/७८ 06/17/2021 - 17:09

बाेरिङ बाट पानी निकालेको-बा.न.पा ११

७७/७८ 06/17/2021 - 17:05

सहयोगी हात प्राकृतिक श्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्र, नेपाल द्वारा बागमती नगरपालिका स्वास्थ्य शाखा लाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गर्दै

७७/७८ 06/17/2021 - 16:58

COVID-19 सम्बन्धी परिक्षण तथा परामर्श स्वास्थ्य शिविर -कर्मैया स्वास्थ्य चौकी

७७/७८ 06/17/2021 - 16:55

अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्ष्ण सम्बन्धी सूचना

06/17/2021 - 16:39

नेपाल सरकार ,व्यय अनुमानको विवरण (खर्च शीर्षकगत र स्रोतगत समेत ) २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:36

नेपाल सरकार, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आय-ब्ययको सार्वजनिक जानकारी विवरण (बजेट भाषण )

06/15/2021 - 09:34

अन्त सरकारी वितीय हस्तान्त्र्ण (प्रदेश र स्थानिय तह )आर्थिक वर्ष २०७८/०७९

06/15/2021 - 09:26

क्यात्लग/ब्रोसर सपिंग विधिबाट कृषि औजार /उपकरण खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आहवनको सुचना

06/15/2021 - 09:10

नागरिताको प्रमाण पत्र पाँऊ बारे अनुसुची १ र २

७७/७८ 05/25/2021 - 15:25

ज्ग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन पुस्तिका ,मालपोत कार्यालय ,हरिवन

७७/७८ 05/25/2021 - 15:23 PDF icon maalpot.PDF, PDF icon maalpot karylya mulya kyaam raheko.PDF

ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:43 PDF icon MOFAGA_Notice_20210525024014.pdf

उधोग,पर्यटन,वन तथा वातावरण मंत्रालय ,प्रदेश नं २ ,जनकपुरधामको कार्यक्रम संचालना कार्यन्वयन कार्यविधि २०७७

७७/७८ 05/25/2021 - 14:38 PDF icon KARYABIDHI 2077 MOITFE (JANAKPURDHAM) FINAL PDF_0.pdf

covid-19 महामारी नियन्त्रण ,व्यवस्थापन र सह्जिकरण सम्पर्क सम्बन्धमा !

05/16/2021 - 16:01

अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा बन्द रहने सम्बन्धमा (२०७७/०२/०२ देखि २०७७/०२/१० गते सम्म )

05/16/2021 - 15:59

covid-19 लक्षण देखा परेमा निम्न बमोजिमका स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क राख्नु होला !

05/13/2021 - 14:02

BAGMATI MUNICIPALITY PROFILE

05/13/2021 - 12:07 PDF icon bagmati municipality profile.pdf, PDF icon community forest.pdf, PDF icon Total Cooperative Organization .pdf, PDF icon Temples Details.pdf

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सशर्त अनुदान तर्फ स्थानीय तहबाट कार्यन्वयन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सम्बन्धी कार्यक्रमहरुका लागी संचलान मार्गदर्शन

७७/७८ 05/13/2021 - 11:55 PDF icon 1.PDF

स्वत प्रकाशन (२०७७ श्रावण १ देखि २०७७ असोज मसान्त सम्म),mofaga.gov.np

७७/७८ 05/13/2021 - 11:53 PDF icon 15.pdf

स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका

७७/७८ 05/13/2021 - 11:52 PDF icon 14.pdf

स्थानीय तहका पधादिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक

७७/७८ 05/13/2021 - 11:49 PDF icon 12.pdf

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:46 PDF icon 13.pdf

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि, २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:43 PDF icon 11.pdf

विधालय संचालन सम्बन्धी कर्यढाचाँ ,२०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:43 PDF icon 10.pdf

भूमी-सम्बन्धी-आठौं-संशोधन-ऐन-२०७६

७७/७८ 05/13/2021 - 11:42 PDF icon 9.pdf

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग आदेश २०७६

७७/७८ 05/13/2021 - 11:40 PDF icon 8.pdf

बालश्रममुक्त स्थानीय तह घोसणा कार्यविधि २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:40 PDF icon 7.pdf

गरीबी निवारणका लागी लघु उधम विकास कार्यक्रम संचालन निर्देशिका २०७७

७७/७८ 05/13/2021 - 11:39 PDF icon 6.pdf

गरिब परिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७५

७७/७८ 05/13/2021 - 11:38 PDF icon 5.pdf

कृषि तथा पशुपंछी बिकास मंत्रालयबात आ .व २०७७/७८ मा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तीय हस्तान्तरण (पशु तर्फ )

७७/७८ 05/13/2021 - 11:37 PDF icon आव२०७७-०७८-मा-प्रदेश-तथा-स्थानीय-तहमा-कार्यक्रमहरुको-मार्गदर्शन-पशु-सेवा-तर्फ.pdf

Pages