FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अभिमुखिकरण कार्यक्रम

७८/७९ 07/01/2022 - 00:34

बागमती नगरपालिकाका नबनिर्बाचित जनप्रतिनिधिज्युहरुलाई नगरप्रमुख श्री भरत कुमार थापा ज्यु बाट सपथ ग्रहण कार्यक्रम र पदभार ग्रहण ।

७८/७९ 07/01/2022 - 00:30

बागमती नगरपालिका बजेट बक्तब्य आ.व. २०७९/८०

06/25/2022 - 22:06

पोखरीबाट उत्खन्न्न गरिएको ढुंगा,ग्राभेल,माटो बिक्रीका लागि बोल्पत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

05/27/2022 - 10:15

किसान सुचिकारण सहजकर्ता करार सेवाको लागि दर्खास्त गरिएको सूचना !

05/26/2022 - 16:48

समझौता गर्न आउने सम्बन्धमा (Sipradi Trading Pvt Ltd,Kathmandu)

05/08/2022 - 13:14

आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको सूचना

04/24/2022 - 13:56

घर भाडामा लिने सम्बन्ध्मा

04/08/2022 - 19:41

क्यातलग विधीबाट सवारी साधन खरिद सम्बन्धी सिल्बन्दी सुचिकृत हुन प्रस्ताव आव्हान सूचना

03/22/2022 - 11:35

११२ औ अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस २०७८

७८/७९ 03/15/2022 - 09:33

नमुना युवा संसद ,अभ्यास -मिति २०७८/११/१८

७८/७९ 03/15/2022 - 09:27

सामुदायिक वन अधिकार ,वन सुशासन र उधम विकास सम्बन्धी नेतृत्व विकास तालीम -मिति २०७८/११/११

७८/७९ 03/15/2022 - 09:26

सहजकर्ता लागी आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना -मिति २०७८/११/११

03/15/2022 - 09:09

अभिमुखिकरण कार्यक्रम-मिति २०७८/११/१४ र १५

७८/७९ 03/15/2022 - 09:02

कक्षा संचालन हुने सम्बन्धमा -मिति २०७८/११/१३

03/15/2022 - 08:58

लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना -२०७८/११/०५

03/15/2022 - 08:56

विधालय सुधार योजना कार्यशाला

७८/७९ 03/15/2022 - 08:53

नतीजा प्रकाशन सम्बन्धमा -मिति २०७८/११०५

03/15/2022 - 08:51

लिखित परिक्षा र अन्तरवाता मिति तोकिएको सम्बन्धमा

02/15/2022 - 22:59

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना

02/08/2022 - 14:53

प्राविधिक सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना

02/08/2022 - 13:09

लगत संकलन र प्रमाणिकरण सम्बन्धमा

02/06/2022 - 13:37

सार्वजनिक विदा समन्धमा

02/01/2022 - 23:02

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

01/30/2022 - 11:05

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने वारेको सूचना

01/18/2022 - 14:29

लैङ्िगक हिंशा विरुद्ध १६ दिने अभियान कार्यक्रम

७८/७९ 12/15/2021 - 10:54

Invitation for Bids for the Construction of Bagmati Municipal Park with resort Phase 2

12/12/2021 - 11:42

२०७७/७८ कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७७/७८ 11/14/2021 - 13:12 PDF icon sampti kar der rate (1).PDF

व्यवसाय दर्ता/नविकरण तथा सहकारी प्रमाण पत्रहरु

७८/७९ 10/27/2021 - 12:15 PDF icon व्यवसाय .नविकरण गरिपाऊं वारे.PDF, PDF icon व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र.PDF, PDF icon सहकारी दर्ता .नविकरण प्रमाण पत्र.PDF

बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कार्यक्रम

७८/७९ 10/24/2021 - 14:33

Pages