FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बिनियोजन ऐन , २०७४

७४/७५ 07/18/2023 - 14:41 PDF icon २ बिनियोजन ऐन , २०७४.pdf

आर्थिक ऐन , २०७४

७४/७५ 07/18/2023 - 13:13 PDF icon 1 आर्थिक ऐन , २०७४.pdf

नगरसभा मिति परिवर्तन सम्बन्धमा

07/09/2023 - 19:14

मिति २०८०/०३/१५ -निति तथा कार्यक्रम (बजेट बक्तव्य)

८०/८१ 07/04/2023 - 13:26

बागमती नगरपालिकाको आधिकारिक FACEBOOK PAGE मा post गरिएका केही झलकहरु !

७९/८० 07/04/2023 - 13:09

२०८०/०३/०७ दस बर्श भन्दा माथिको बालिकाहरुलाई आइरन खुवाउने काम हुदै !

७९/८० 07/04/2023 - 11:39

बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रम !

७९/८० 07/04/2023 - 11:37

सुगर, प्रेशरको निशुल्क जांच !

७९/८० 07/04/2023 - 11:34

बागमती जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला !

७९/८० 07/04/2023 - 11:30

उपस्थित सम्बन्धम।

07/03/2023 - 08:15

बागमती नगरपालिका २०७५/७६ को स्वीकृत आय तथा व्यय विवरण।

७५/७६ 06/28/2023 - 17:40 PDF icon anusuchi 1.pdf

नियमावाली

06/28/2023 - 17:22

आर्थिक ऎन २०७९

७९/८० 06/28/2023 - 16:25 PDF icon 5आर्थिक ऎन २०७९.pdf

विनियोजन ऎन २०७८

७८/७९ 06/28/2023 - 16:23 PDF icon 4विनियोजन ऎन २०७८.pdf

आर्थिक ऐन २०७८

७८/७९ 06/28/2023 - 16:22 PDF icon 4आर्थिक ऐन-२०७८.pdf

विनियोजन ऎन २०७७

७७/७८ 06/28/2023 - 16:18 PDF icon 3विनियोजन ऎन २०७७.pdf

आर्थिक ऎन २०७७

७७/७८ 06/28/2023 - 16:16 PDF icon 3आर्थिक ऎन २०७७.pdf

नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा,गिटी,वालुवा) उत्खनन,संकलन र विक्री वितरण सम्बन्धि ऐन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:14 PDF icon 2.नदीजन्य पदार्थ २०७६.pdf

वातावरण संरक्षण ऎन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:13 PDF icon 2वातावरण संरक्षण ऎन २०७६.pdf

विनियोजन ऎन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:12 PDF icon 2विनियोजन ऎन २०७६.pdf

आर्थिक ऐन २०७६

७६/७७ 06/28/2023 - 16:11 PDF icon 2.आर्थिक ऐन-२०७६.pdf

बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 16:09 PDF icon 1रकेट चुलो अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६

७५/७६ 06/28/2023 - 16:05 PDF icon 1नदीजन्य पदार्थ २०७५.७६.pdf

शिक्षा ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:58 PDF icon 1शिक्षा ऐन-२०७५.pdf

सहकारी ऎन २०७५ (प्रथम संसोधन)

७५/७६ 06/28/2023 - 15:56 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५(प्रथम संसोधन).pdf

सहकारी ऎन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:55 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५.pdf

न्यायिक समिति ऐन (कार्यविधि सम्बन्धी) २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:53 PDF icon 1न्यायिक समिति ऐन-२०७५.pdf

प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:26 PDF icon 1प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन-२०७५.pdf

बिनियोजन ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:23 PDF icon 1विनियोज ऐन-२०७५.pdf

आर्थिक ऐन २०७५

७५/७६ 06/28/2023 - 15:20 PDF icon 1आर्थिक ऎन २०७५.pdf

Pages