FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

विभिन्न मंत्रालय,विभाग, कार्यालय, आदिका WEBSITE LINK.

७९/८० 04/12/2023 - 04:31

ठेक्का समझौता गरिएको सम्बन्धमा -BM/WORKS/NCB/02/2079/080 & BM/WORKS/NCB/03/2079/080

04/11/2023 - 15:39

लोकसेवा र शिक्षक सेवा तयारी कक्षा सञ्चालन समबन्धि सूचना

04/11/2023 - 11:13

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना -BM/WORKS/NCB/04/2078/079

04/10/2023 - 11:12

बागमती आर्यघाट निर्माण कार्यको शिल्यान्यास कार्यक्रम

७९/८० 04/08/2023 - 12:25

आमंत्रण

04/07/2023 - 12:44

ठेक्का समझौताको जानकारी सम्बन्धमा -BM/WORKS/NCB/01/2079/080

04/07/2023 - 12:26

ठेक्का सम्झौता सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा । BM/WORKS/NCB/01/2079/080

04/06/2023 - 17:55

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्तै जरुरी सूचना

04/05/2023 - 11:41

Ward Chairman

04/05/2023 - 00:26

टेक बहादुर बल

04/05/2023 - 00:13

बागमती नगरपालिका वडा नं.४,६ र ७ अन्तर्गतको बागमती नदीको विभिन्न घाटबाट ढुंगा, गिट्टी तथा बालुवाको दिगो रुपमा वातावरण मैत्री तरिकाले उत्खन्न, निकासी तथा बिक्री वितरण समबन्धि आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारीको लागी क्षेत्र निर्धारण

03/29/2023 - 10:52

एकीकृत बागमती माछा पोखरी विकास आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन कार्यान्वयन तयारीको लागी क्षेत्र निर्धारण समबन्धि सार्वजनिक सूचना(प्रकाशन मिति २०७९/१२/१५)

03/29/2023 - 10:46

वैकल्पिक उम्मेदवार सिफारिस सम्बन्धमा (प्रकाशित मिति २०७९/१२/१४)

03/29/2023 - 10:27

२०७९/०८० को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

03/24/2023 - 22:54

सेवा करारमा नियुत्ति गरिएको सम्बन्धमा

03/23/2023 - 11:03

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (BM/WORKS/NCB-01 & 02-2079/080)

03/22/2023 - 12:11

वैकल्पिक उम्मेद्वार सिफारिस सम्बन्धमा ।"कृषि अधिकृत" र बोलबत्रको म्याद थप बारे सूचना २०७९/१२/०७

03/21/2023 - 14:08

२०७९ / ८० कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७९/८० 03/20/2023 - 21:50 PDF icon arthik ain 2079 rajpatra (1)_0.pdf

जनप्रतिनिधिहरुको सम्पर्क नं

03/19/2023 - 13:19 PDF icon elected member.pdf

विधुतिय घर नक्शा पास प्रणाली (EPBS) बारेको सूचना= https://naksapass.bagmatimunsarlahi.gov.np/public/register

03/19/2023 - 10:57

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेको सूचना (BM/WORKS/NCB/01/2079/080 and BM/WORKS/NCB/02/2079/080)

03/06/2023 - 13:03

मिति २०७९/११/२१ बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना

03/05/2023 - 11:15

विधालय लेखा परिक्षण सम्बन्धमा

03/01/2023 - 16:26

LISA Report 2078/79 सार्वजनिक गरिएको बारे (स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतीजा प्रकाशन गरिएको बारे )

02/27/2023 - 11:48

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने सूचना (BM /GRAVEL /01 /2079 /080) र (BM/Works/Ncb/04) "Buddha Park"

02/17/2023 - 13:04

विपन्न वार्गलाई न्यूनतम रोजगारिमा सहभागी गराउने सम्बन्धमा

02/16/2023 - 12:15

पशु शाखा कर्मैया

७९/८० 02/07/2023 - 13:02

पोखरी (प्रथम खण्ड) बाट उत्खन्न गरिएको ढुंगा,ग्राभेल,माटो बिक्रीका लागी बोलपत्र आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

01/29/2023 - 10:58

भत्ता लिनेको विवरण

01/12/2023 - 11:41

Pages