FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पशु शाखा कर्मचारी सम्पर्क नं.

11/03/2020 - 14:25 PDF icon पशु.PDF

नगरका स्वास्थ्य कर्मचारीहरको सम्पर्क नं.

11/03/2020 - 14:23 PDF icon health-staffs.pdf

बागमती न,पा,साबिक शकरपुरमा खानेपानि अेाभरहेट ट्याङ्कीकाे सिलन्यास गर्नुहुदै नगर प्रमुख भरत कुमार थापा ज्यु

७७/७८ 11/01/2020 - 10:35

बोलपत्र संसोधन सम्बन्धी सुचना

10/20/2020 - 13:28

INVITATION FOR BIDS(Construction of Grain Storage Warehouse)

10/20/2020 - 13:26

INVITATION FOR BIDS(Blacktopped road from Dabari Chowk to Adarsha Chowk)

10/20/2020 - 13:25

समझौता गर्नुहुन (GAURI-PARBATI-SUNKOSHI-DHULIKHEL)

10/18/2020 - 20:02

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/09/2020 - 15:23

स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता सचेतना स्रोत पुस्तिका

10/07/2020 - 14:05

जिल्ला दर रेट २०७७/०७८

10/02/2020 - 15:37

स्थानीय सरकारको वार्षिक योजना तथा वजेट तर्जुमा हाते पुस्तिका

10/01/2020 - 17:28

INVITATION FOR BIDS FOR THE BEAUTIFICATION OF BAGMATI FISHRY POND

09/24/2020 - 10:22

करार सेवा लिने सम्बन्धमा

09/24/2020 - 10:16

प्राविधिक सहायक पदको प्रारम्भिक योग्यताक्र्मको सूचि प्रकाशन गरिएको सुचना

09/17/2020 - 11:24

नगरका कर्मचारीहरुको सम्पर्क नं

09/17/2020 - 11:16 PDF icon staffs.pdf

घर बाटो सिफारिस

७७/७८ 09/13/2020 - 14:48 PDF icon घर बाटो सिफारिस सम्बन्धमा.pdf

नगर सभाबाट पारित आ.ब २०७७-७८ को कार्यक्रम तथा आयोजनाहरु

09/12/2020 - 13:11

मिन प्रसाद उपाध्याय -9868898757

09/06/2020 - 15:02

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७७

09/01/2020 - 16:05

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन,२०७७

09/01/2020 - 16:03

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन , संकलन, र बिक्री बितरण सम्बन्धी ऐन, २०७६

09/01/2020 - 16:02

बागमती नगरपालिका बाताबरण संरक्षाण ऐन,२०७६

09/01/2020 - 15:59

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७६

09/01/2020 - 15:48

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

09/01/2020 - 15:47

आ.व २०७७/७८ मा संग ,प्रदेश एवं स्थानिय तहवाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत )

08/17/2020 - 11:32

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बारे

08/16/2020 - 14:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (BAGMATI FUN PARK)

08/09/2020 - 09:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Construction of Municipal Park with Resort)

08/09/2020 - 09:23

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बारे

08/06/2020 - 16:40

P.C.R TEST जांच गराउने सम्बन्धमा

08/06/2020 - 16:37

Pages