FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५( प्रथम संसोधन )

७५/७६ 04/17/2019 - 07:34 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५( प्रथम संसोधन ).pdf

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५( प्रथम संसोधन )

७५/७६ 04/17/2019 - 07:32 PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५( प्रथम संसोधन ).pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:30 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन ,परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यबिधि ,२०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:29 PDF icon upavokta samiti.pdf

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:29 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:27 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:25 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:20 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन , २०७५.pdf

शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:19 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि , २०७५.pdf

घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:17 PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:15 PDF icon बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:13 PDF icon बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका ,आर्थिक ऐन २०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:00 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf

बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 06:57 PDF icon बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४.pdf

अपाङ्गता परिचय -पत्र वितरण निर्देशिका -२०७५

७५/७६ 04/05/2019 - 11:34

फूटबल प्रतियोगिता २०७५/१२/२५

७५/७६ 04/05/2019 - 10:48

स्वस्थ नागरिक

७५/७६ 04/05/2019 - 10:37

सार्वजनिक सुनवाई

७५/७६ 04/05/2019 - 10:35

Invitation of e-bids for construction of Black Topped Roads and Fishery Pond

03/20/2019 - 09:24

२०७५ -४-१ देखि २०७५- पौष मसान्त सम्मको पुजीगत व्यय विवरण (२०७५/७६ अर्ध बार्षिक )

७५/७६ 03/06/2019 - 23:03 PDF icon २०७५ श्रावण १ देखि २०७५ पौष मसान्त सम्म शिर्षकगत पुजीगत खर्च विवरण.pdf

नेपाल सरकार द्वारा स्वीकृत आ.व.२०७५-७६ को समपुरक र बिशेष अनुदान

03/06/2019 - 23:00

बागमती नगरपालिका द्वारा महिला मैत्रीपुर्ण फूटबल खेल सम्पन्न !

७५/७६ 03/06/2019 - 13:13

भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी

03/03/2019 - 14:10

मिति २०७५/११/१० शुक्रबार एक कार्यक्रमका बीच बागमती नगरपालिकाका मेयर थापालाई आफ्नै नगरवासीले संचालन गरेको ईजी ट्रेर्डसले ई–स्कुटर प्रदान गरेको हो ।

७५/७६ 02/23/2019 - 10:46

ओम श्रेष्ठ

02/21/2019 - 23:21

दुर्गा लामा

02/21/2019 - 23:18

गोविन्द राई

02/21/2019 - 23:15

कृष्ण बहादुर वैबा

02/21/2019 - 23:09

कृष्ण लामा

02/21/2019 - 23:02

Pages