FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा प्रवाह बन्द गरिएको सम्बन्धी सूचना !

05/04/2021 - 13:18

व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा शिविरको केही झलकहरु

७७/७८ 05/02/2021 - 10:48

व्यक्तिगत घट्ना दर्त्ता अभियान तथा दर्ता शिविर सम्बन्धी अंतक्रिया कार्यक्रम र व्यक्तिगत घट्ना दर्त्ता अभियान तथा दर्ता शिविर सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम

७७/७८ 05/02/2021 - 10:41

अन्न भण्डार भवन सिलिन्यास

७७/७८ 05/02/2021 - 10:35

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

04/24/2021 - 18:03

ब्यक्तिगत घटना दर्ता अभियान तथा दर्ता शिविर संचालन सम्बन्धी सूचना !

04/22/2021 - 13:26

२०७७/१२/२७,बागमति नपा वडा न:१२ मा भुमिहिन दलित , भुमिहिन सुकुम्बासि र अब्यबस्थित बसोबासको लागि नापि नक्सा सुरुवात भयो !

७७/७८ 04/18/2021 - 12:01

बागमती न. पा. अन्तर्गत कर्मैया स्वास्थ्य चौकीमा प्रयोगशाला / ल्याब सेवाको समुदघाटन न. पा. का प्रमुख श्री भरत कुमार थापा बाट सुरुवात गरिएको झलक

७७/७८ 04/18/2021 - 11:49

समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोगको एकिकृत व्यवस्थापन(CB-IMNCI) कार्यक्रम सम्बन्धि समिक्षा तथा पुनरताजगी तालिम, बागमती नगरपालिका, स्वास्थ्य शाखा

७७/७८ 04/18/2021 - 11:48

विभिन्न सर्ने रोग, नसर्ने रोग, जुनेटिक रोग तथा मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी अनतरकृया कार्यक्रम बागमती नगरपालिका वडा नं. १ मा. वि. मिलन चौक।

७७/७८ 04/18/2021 - 11:47

पाँचौ राज्ष्री जनक कप फुटबल प्रतियोगिता -२०७७

७७/७८ 04/11/2021 - 16:00

सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा

04/11/2021 - 15:52

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारे सूचना !(NCB 05 &NCB 06)

04/05/2021 - 17:23

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्यांकन कार्यबिधि ,२०७७ (LISA)

04/01/2021 - 07:49

बोल्पत्र गर्ने आश्यको सुचना (bagmati primary hospital)

03/25/2021 - 09:40

तालिम संचालन सम्बन्धी सूचना !!!

03/17/2021 - 11:46

अनिवार्य उपस्थित भईदिनुहुन

03/10/2021 - 13:37

नगरसभाबाट पारित निर्णय आ.व २०७७/७८ को बजेट,निति तथा कार्यक्रम .आर्थिक ऐन ,बिनियोजन ऐन

03/09/2021 - 15:51

बिधालयमा कुष्ठरोग वारे जनचेतना तथा स्वास्थ्य परिक्षण तथा जुकाको औषधी बितरण कार्यक्रम,

७७/७८ 03/07/2021 - 13:31

कोभिड-19 लगायत बिभिन्न महामारीजन्य रोगहरुको रोकथाम , नियन्त्रण तथा निगरानीका लागि सरोकारवालाहरू संगको अन्तर्क्रिया तथा RRT स्वास्थ्यकमी परिचालन कार्यक्रम

७७/७८ 03/07/2021 - 13:22

कुष्ठरोगीको विरामी परिवार तथा छिमेकीको सम्पक॔ परिक्षण तथा LPEP सेवाको विस्तार सम्बन्धि अभिमुखिकरण कार्यक्रम

७७/७८ 03/07/2021 - 13:20

आमा समुहमा स्वास्थ्यका लागि सामाजिक व्यवहार परिवर्तन प्रवध॔न अभियान कार्यक्रम,

७७/७८ 03/07/2021 - 13:11

पशुपंक्षी आदि बाट हुने ईन्फ्लुएन्जा, वड॔फ्लु, ए एम आर लगायत बिभिन्न सरूवा रोग सम्बन्धी रोकथाम तथा नियन्त्रणकालागी सचेतना कार्यक्रम, बागमती नगरपालिका 5 बिहानी चौक, राम मन्दिर परिसरमा

७७/७८ 03/07/2021 - 13:10

कोरोना खोप संचालन हुने स्थान "२०७७/११/२३ देखि २०७७/११/२७ "सम्म

03/07/2021 - 12:56

विधालयको लेखापरीक्षणका लागी निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

03/04/2021 - 14:14

बागमती नगरपालिकामा रहेका भुमिहिन सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासिको घरदैलो बाटै लगत संकलन

७७/७८ 03/02/2021 - 12:50

आर्थिक प्रस्ताब खोल्ने वारेको सूचना !Construction of Bagmati Primary Hospital

03/02/2021 - 12:00

अधुरा अपुरा कार्यको निवेदन पेश सम्बन्धी सुचना

03/01/2021 - 14:59

सूचना ! सूचना ! सूचना!

02/24/2021 - 14:19

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनको लागी निवेदन दिने बारे सूचना

02/24/2021 - 11:08

Pages