FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

पशु शाखा कर्मैया

७९/८० 02/07/2023 - 13:02

पोखरी (प्रथम खण्ड) बाट उत्खन्न गरिएको ढुंगा,ग्राभेल,माटो बिक्रीका लागी बोलपत्र आव्हानको म्याद थप सम्बन्धी सूचना

01/29/2023 - 10:58

भत्ता लिनेको विवरण

01/12/2023 - 11:41

नापी टोली बागमती बाट जारी भएको नापनक्शा सुरु हुने सम्बन्धी सूचना

01/10/2023 - 12:43

पोखरी(प्रथम खण्ड)बाट उत्खनन गरिएको ढुंगा, ग्राभेल, माटो बिक्रिका लागी बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

01/10/2023 - 12:41

Price Bid Evaluation Report(BM/WORKS/NCB/03/2079/080

01/02/2023 - 15:31

वोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना।(BM/WORKS/NCB/03/2078/2079

01/02/2023 - 13:48

आर्थिक प्रस्ताव खोलने बारे ।

12/21/2022 - 13:37

Invitation for Bids (BM/Works/NCB/02/2079/080) :Construction Works in Bagmati Fishery Pond:Picnic Park,Canal & Refresh Center

12/15/2022 - 15:16

२०७८/०७९ मा सूचिकृत भएका सामुदायीक मेलमिलापकर्ताहरुको नामावली ।

12/06/2022 - 15:45

Invitation for bids-BM/works/ncb/01/2079/080-Bagmati Aryaghat

12/04/2022 - 11:33

बोलपत्र सम्बन्धी सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080:Construction of Bagmati Aryaghat

12/04/2022 - 11:17

Final Report of Survey and Calculation of Bagmati Fishery Pond (I)

12/03/2022 - 12:02

मधेश प्रदेश शिक्षा समूह -WEBSITE LINK

11/30/2022 - 11:21

बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना BM / WORKS / NCB / 03 / 2079 / 080

11/30/2022 - 10:49

साझेदारीमा वारुणयन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी हरिवन नगरपालिका र बागमती नगरपालिका बिच भएको सम्झौता।

७९/८० 11/16/2022 - 11:32

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (प्रकाशन मिति:२०७९/०७/२९)

11/15/2022 - 11:02

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (प्रकाशन मिति :२०७९/०७/२९

11/15/2022 - 10:58

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना(दिश्रो पटक प्रकाशित मिति २०७९/०७/१७ )

11/03/2022 - 14:03

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना ! (दोश्रो पटक प्रकाशित मिति :-२०७९/०७/१७)

11/03/2022 - 13:56

Invitation for Bids (BM/WORKS/NCB/03/2079/080)

10/23/2022 - 12:28

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

10/21/2022 - 13:19

३२ औं अन्तरराष्ट्रीय जेष्ठ नागरिक दिवस

७९/८० 10/13/2022 - 11:44

महिला तथा बालबालिका शाखा

७९/८० 10/13/2022 - 11:41

करारमा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धी सूचना

10/12/2022 - 10:09

२०७८/७९ कर,शुल्क ,दस्तुर तथा अन्य राजस्व दर रेट

७९/८० 09/28/2022 - 12:29 PDF icon arthik act 2078 rajpatra (1)_0_0.pdf

बोल्पत्र म्याद संस्सोधन बारे सूचना

09/28/2022 - 10:27

सूचना किसान सुचिकृत सहजकर्ता सम्बन्धि

09/21/2022 - 02:04

बोलपत्र संसोधन बारेको सूचना -BM/WORKS/NCB/01/2079/080 र BM/WORKS/NCB/02/2079/080

09/15/2022 - 12:25

स्वयम सेवक शिक्षक कार्यबिधि

७८/७९ 08/27/2022 - 00:27 PDF icon स्वयम सेवक शिक्षक कार्यबिधि.pdf

Pages