FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति कार्यविधि सम्बन्धि ऐन , २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:28 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:27 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
विनियोजन एन २०७५ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:25 PDF icon विनियोजन एन २०७५.PDF
बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४ ७५/७६ 05/13/2021 - 16:24 PDF icon बागमती नगरपालिकाको तथा वडा समितिको बैठक संचालन नियमवाली २०७४.PDF
बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४ ७४/७५ 05/13/2021 - 16:22 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf
बागमती नगरपालिका ,बिनियोजन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 20:23 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७४.pdf
बागमती नगरपालिका ,आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 05/16/2018 - 11:49 PDF icon C आर्थिक ऐन.pdf

Pages