FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिका रकेट चुलो अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 16:09 PDF icon 1रकेट चुलो अनुदान कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका नदीजन्य पदार्थ उत्खनन ,संकलन र विक्रीवितरण सम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना २०७५ /७६ ७५/७६ 06/28/2023 - 16:05 PDF icon 1नदीजन्य पदार्थ २०७५.७६.pdf
शिक्षा ऐन २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:58 PDF icon 1शिक्षा ऐन-२०७५.pdf
सहकारी ऎन २०७५ (प्रथम संसोधन) ७५/७६ 06/28/2023 - 15:56 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५(प्रथम संसोधन).pdf
सहकारी ऎन २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:55 PDF icon 1सहकारी ऎन २०७५.pdf
न्यायिक समिति ऐन (कार्यविधि सम्बन्धी) २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:53 PDF icon 1न्यायिक समिति ऐन-२०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:26 PDF icon 1प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन-२०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:23 PDF icon 1विनियोज ऐन-२०७५.pdf
आर्थिक ऐन २०७५ ७५/७६ 06/28/2023 - 15:20 PDF icon 1आर्थिक ऎन २०७५.pdf
बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 06/28/2023 - 15:13 PDF icon 0विनियोजन ऎन २०७४.pdf

Pages