FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:19 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्य सम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि , २०७५.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:17 PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्यबसायी इजाजत पत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:15 PDF icon बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:13 PDF icon बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf
बागमती नगरपालिका ,आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf
बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४ ७४/७५ 04/17/2019 - 07:00 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf
बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४ ७४/७५ 04/17/2019 - 06:57 PDF icon बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४.pdf

Pages