FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५

७४/७५ 04/17/2019 - 07:15 PDF icon बागमती नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:13 PDF icon बागमती नगरपालिका,सर्लाहीको बिनियोजन ऐन २०७४.pdf

आर्थिक ऐन २०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:00 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf

बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 06:57 PDF icon बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४.pdf

नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐन/नियम /कार्यविधिहरुको सुची

७५/७६ 04/17/2019 - 06:51 PDF icon rajpatra abhilekh.pdf

अपाङ्गता परिचय -पत्र वितरण निर्देशिका -२०७५

७५/७६ 04/05/2019 - 11:34

फूटबल प्रतियोगिता २०७५/१२/२५

७५/७६ 04/05/2019 - 10:48

स्वस्थ नागरिक

७५/७६ 04/05/2019 - 10:37

सार्वजनिक सुनवाई

७५/७६ 04/05/2019 - 10:35

Pages