बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बिज्ञापन कर संकलनको लागि ठेक्का आब्हान सम्बन्धी सुचना

09/09/2018 - 12:04

नव दम्पतिलाई शुभकामना कार्ड

७५/७६ 08/27/2018 - 17:02

गर्भवती महिलालाई शुभकामना कार्ड

७५/७६ 08/27/2018 - 17:00

विपन्न नागरिक औषधोपचार अनुदान परिचय पत्र

७५/७६ 08/27/2018 - 16:56

विश्वराज पोखरेल

08/20/2018 - 11:57

बिमल कुमार पोखरेल

08/20/2018 - 11:35

सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

08/20/2018 - 11:32

अन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

08/19/2018 - 11:24

घटना दर्ता फारम

७५/७६ 08/17/2018 - 11:27 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम_0.pdf, PDF icon जन्म दर्ता फारम.pdf, PDF icon बसाईसराई दर्ता फारम.pdf, PDF icon विवाह दर्ता फारम.pdf, PDF icon सम्बन्धविच्छेद दर्ता फारम (1).pdf

कालु बोट

08/15/2018 - 12:10

Pages