तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बिमल कुमार पोखरेल

08/20/2018 - 11:35

सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

08/20/2018 - 11:32

अन्तरिक आय संकलनको लागि ठेक्का बन्दोवस्त गर्न सिलबन्दी बोलपत्र आब्हान सम्बन्धी सुचना

08/19/2018 - 11:24

मृत्युको सूचना फारम

७५/७६ 08/17/2018 - 11:27 PDF icon मृत्यु दर्ता फारम_0.pdf

कालु बोट

08/15/2018 - 12:10

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:51 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:46 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:42 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:39 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:38 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

Pages