बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक ऐन २०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:11 PDF icon आर्थिक ऐन २०७४.pdf

बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 07:00 PDF icon बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको कार्यसम्पादन नियमवाली ,२०७४.pdf

बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४

७४/७५ 04/17/2019 - 06:57 PDF icon बागमती नगपालिका नगर कार्यपालिकाको र वडा समितिको बैठक संचालन नियमावली ,२०७४.pdf

नगर सभा र नगरकार्यपालिका बाट स्वीकृत ऐन/नियम /कार्यविधिहरुको सुची

७५/७६ 04/17/2019 - 06:51 PDF icon rajpatra abhilekh.pdf

अपाङ्गता परिचय -पत्र वितरण निर्देशिका -२०७५

७५/७६ 04/05/2019 - 11:34

फूटबल प्रतियोगिता २०७५/१२/२५

७५/७६ 04/05/2019 - 10:48

स्वस्थ नागरिक

७५/७६ 04/05/2019 - 10:37

सार्वजनिक सुनवाई

७५/७६ 04/05/2019 - 10:35

Invitation of e-bids for construction of Black Topped Roads and Fishery Pond

03/20/2019 - 09:24

२०७५ -४-१ देखि २०७५- पौष मसान्त सम्मको पुजीगत व्यय विवरण (२०७५/७६ अर्ध बार्षिक )

७५/७६ 03/06/2019 - 23:03 PDF icon २०७५ श्रावण १ देखि २०७५ पौष मसान्त सम्म शिर्षकगत पुजीगत खर्च विवरण.pdf

Pages