तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कर्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:36 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf

घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:29 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:25

स्थानीय स्कूल (श्री काली भैरबी प्रा.बी, बा.न.पा -१) मा टाइ, बेल्ट बितरण कार्यक्रम।

७५/७६ 07/22/2018 - 20:15

बागमती नगरपालिका अन्तर्गत संचालित कर्मैया बर्थिङ सेन्टर बाट जन्म भएको पहिलो शिशु

७५/७६ 07/21/2018 - 16:42

आ.वा.२०७५/७६ को करका दर रेटहरु

७५/७६ 07/17/2018 - 12:43 PDF icon आ.वा. २०७५-७६ को करका दर रेट हरु.pdf

बागमति नगर बासी हरुलाइ एकीकृत सम्पत्ती बिबरन पेश गर्ने बारे सुचना !

07/17/2018 - 09:05

बागमती नगरपालिका वडा नं ४ कर्मैया स्वास्थ्य चौकिमा सुबिधा सम्पन्न बर्थिङ सेन्टरको उद्घाटन ।

७५/७६ 07/17/2018 - 07:45

भवन अभिलेखिकरणको म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा सूचना ।

07/13/2018 - 16:20

बागमती नगरपालिकाको नगर सभा कार्यक्रम सम्पन्न।

७४/७५ 07/09/2018 - 20:34

Pages