बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:51 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:46 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:42 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:39 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:38 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf

शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कर्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:36 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf

घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:29 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf

बागमती नगरपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५

७५/७६ 07/25/2018 - 22:25

स्थानीय स्कूल (श्री काली भैरबी प्रा.बी, बा.न.पा -१) मा टाइ, बेल्ट बितरण कार्यक्रम।

७५/७६ 07/22/2018 - 20:15

बागमती नगरपालिका अन्तर्गत संचालित कर्मैया बर्थिङ सेन्टर बाट जन्म भएको पहिलो शिशु

७५/७६ 07/21/2018 - 16:42

Pages