तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बागमती नगरपालिका नगरकार्यपालिका कार्य सम्पादन नियमवाली ,२०७४ ७४/७५ 02/08/2019 - 19:26 PDF icon नगरपालिका कार्यसम्पादन नियमावली.pdf
बागमती नगरपालिका नदिजन्य पदार्थ उत्खनन,संकलन, बिक्रीवितरण सम्बन्धि बार्षिक कार्ययोजना २०७५/७६ ७५/७६ 12/24/2018 - 13:51 PDF icon नदि जन्य.pdf
बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:51 PDF icon बागमती नगरपालिका न्यायिक समिति ( कार्यविधि सम्बन्धि ) ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यबिधि ( नियमित गर्ने ) ऐन ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:46 PDF icon बागमती नगरपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित) गर्ने ऐन , २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:42 PDF icon बागमती नगरपालिकाको सहकारी ऐन २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन , २०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:39 PDF icon बागमती नगरपालिकाको बिनियोजन ऐन, २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:38 PDF icon बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कर्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:36 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:29 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:25

Pages