बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रमिला गौतम ढकाल

06/10/2018 - 15:50

जलसिया देवी मण्डल

06/10/2018 - 15:48

तारा कुमारी मगर

06/10/2018 - 15:46

हृदय मुखिया विन

06/10/2018 - 15:44

कृष्ण देव महतो

06/10/2018 - 15:40

राम वावु दास

06/10/2018 - 15:39

विश्वनाथ महतो

06/10/2018 - 15:37

मान बहादुर तामाङ

06/10/2018 - 15:34

हिरा बि. क.

06/10/2018 - 13:52

सहदेव महतो

06/10/2018 - 13:42

Pages