FAQs Complain Problems

नयाँ सूचना

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

बागमती नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६

09/01/2020 - 15:47

आ.व २०७७/७८ मा संग ,प्रदेश एवं स्थानिय तहवाट संचालन हुने वार्षिक विकास कार्यक्रम (सशर्त अनुदान समेत )

08/17/2020 - 11:32

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बारे

08/16/2020 - 14:16

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (BAGMATI FUN PARK)

08/09/2020 - 09:24

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना (Construction of Municipal Park with Resort)

08/09/2020 - 09:23

सेवा प्रवाह बन्द गरिएको बारे

08/06/2020 - 16:40

P.C.R TEST जांच गराउने सम्बन्धमा

08/06/2020 - 16:37

प्राविधिक सहायक नियुक्ति प्रक्रिया सम्बन्धमा ।

08/02/2020 - 14:38

आर्थिक प्रस्ताव खोलने बारेको सूचना

07/31/2020 - 11:02

आर्थिक प्रस्ताव खोलने बारेको सूचना

07/31/2020 - 11:01

श्री सखुवानी बरम बाबा मन्दिर परिसर बागमती न.पा.११र१ विभिन्न जातका आँप लगायत फलफुलका बोट बिरुवा नगर प्रमुख भरत कुमार थापा ज्यू बाट रोप्न सुरु गरि सखुवानी टोलका सम्पुर्ण टोल बासीहरुको भागीतामा बृक्षा रोपन कार्य सम्पन्न! सामाजिक कार्यमा सहभागी सबैमा धन्यवाद।

७७/७८ 07/31/2020 - 10:50

बहुक्षेतृय पोषण योजना बाट १२० जना सुनौलो १००० दिन का महिलाहरू लाई पोषणयुक्त झोला दाल ,चामल ,सातु,सर्बोतम लितो,तेल,नुन,पिठो ,साबुन ,तरकारीको बिउ,अनडा जनप्रतिनिधि द्वारा बितरन बा न पा ०७७/४/२

७७/७८ 07/31/2020 - 10:49

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना 76/77

07/30/2020 - 17:08

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धमा (x-ray,crs,portable usg) 76/77

07/30/2020 - 16:48

INVITATION FOR BID (*FUN PARK*BM/NCB/09/2076/077)

07/30/2020 - 16:47

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७६/७७ x-ray,crs,p-usg

07/30/2020 - 16:37

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७६/७७

07/30/2020 - 16:35

EGP-विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धितको जरुरि सूचना

07/30/2020 - 16:20

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७६/७७

07/30/2020 - 16:15

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ७६/७७

07/30/2020 - 15:55

Invitation For Bids{Publication Date:10/12/2019

07/30/2020 - 15:53

आन्तरिक आय संकलन गर्न बोलपत्र आब्हान गरिएको वारे सूचना !७६/७७

07/30/2020 - 15:43

अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेश नं २

07/30/2020 - 15:33

प्रदेश सरकारको २०७७-०७८ को नीति कार्यक्रम_0

07/30/2020 - 15:32

बेरोजगार व्यक्तिले रोजगारीमा निवेदन दिने बारे सुचना

07/27/2020 - 15:54

सिलबन्दी दरभाउ पत्र आब्हानको सूचना

07/05/2020 - 10:59

दरभाउ पत्र स्वीकृत सम्बन्धमा (x-ray,crs,portable usg)

07/03/2020 - 13:52

सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता शिविर

७६/७७ 07/03/2020 - 09:03

INVITATION FOR BID (*FUN PARK*BM/NCB/09/2076/077)

06/18/2020 - 15:34

सिलवन्दी दरभाउपत्र आब्हानको सुचना

06/07/2020 - 15:59

Pages