FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कर्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:36 PDF icon शिक्षा सम्बन्धि तत्काल कार्यसम्पादन गर्न तयार गरिएको कार्यविधि २०७५.pdf
घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:29 PDF icon घ वर्ग निर्माण ब्यबसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि २०७५.pdf
बागमती नगरपालिकाको उपभोत्ता समिति गठन, परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि ,२०७५ ७५/७६ 07/25/2018 - 22:25
बागमती नगरपालिका आर्थिक ऐन , २०७४ (स्थानीय राजपत्र) ७४/७५ 05/23/2018 - 11:53 PDF icon rajpatra.pdf
बिनियोजन ऐन ,२०७४ ७४/७५ 05/17/2018 - 20:23 PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७४.pdf
आर्थिक ऐन ७४/७५ 05/16/2018 - 11:49 PDF icon C आर्थिक ऐन.pdf

Pages