तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
विश्वराज पोखरेल लेखा अधिकृत
श्याम बहादुर मुरी मगर ना.सु ९८५४०३६४३५
राघव प्रसाद दाहाल ना.सु Raghu.dahal11@gmail.com ९८५४०६८१११
सुजन वडाल सव इन्जिनियर sujanbadal135@gmail.com ९८५४०६९१११
सुमित खनाल अमिन sumitkhanal59@gmail.com ९८४५८९१३३०
सन्तोष गदाल कम्प्युटर अपरेटर santoshgadal19@gmail.com ९८४०१२१२९७
गगन बहादुर विष्ट कम्प्युटर अपरेटर bagmatimun8910@gmail.com ९८५४०६००७३
कालु बोट कम्प्युटर अपरेटर kbbot312@gmail.com ९८४४०४८११५
सुदिप ढुंगाना सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.bagmatimunsarlahi@gmail.com ९८५४०७११११
मदन चौधरी राजस्व शाखा प्रमुख madanji_xpress@yahoo.com ९८५४०३६५२४
बिमल कुमार पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bimal.pokharel@hotmail.com ९८५४०६३१११