बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
निरंजन लामिछाने इन्जिनियर ९८५५०८८५९०
विश्वराज पोखरेल लेखा अधिकृत
श्याम बहादुर मुरी मगर ना.सु ९८५४०३६४३५
राघव प्रसाद दाहाल ना.सु Raghu.dahal11@gmail.com ९८५४०६८१११
चाणक राज सुवेडी ना.सु ९८५४०७६१११
सुजन वडाल सव इन्जिनियर sujanbadal135@gmail.com ९८५४०६९१११
सुमित खनाल अमिन sumitkhanal59@gmail.com ९८४५८९१३३०
सन्तोष गदाल कम्प्युटर अपरेटर santoshgadal19@gmail.com ९८४०१२१२९७
गगन बहादुर विष्ट कम्प्युटर अपरेटर bagmatimun8910@gmail.com ९८५४०६००७३
कालु बोट कम्प्युटर अपरेटर kbbot312@gmail.com ९८४४०४८११५
सरोज प्रधान कम्प्युटर अपरेटर ९८४४२८७६४३
सगुन थापा सूचना तथा संचार प्रविधि अधिकृत ito.bagmatimunsarlahi@gmail.com ९८५४०७११११
मदन चौधरी राजस्व शाखा प्रमुख madanji_xpress@yahoo.com ९८५४०३६५२४
बिमल कुमार पोखरेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत bimal.pokharel@hotmail.com ९८५४०६३१११