तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

सिता माया परियार

Phone: 
९८०७८८४४४५