बागमती नगरपालिकाको facebook page मा पनि अन्य सुचनाहरु हेर्नसक्नुहुन्छ!

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

आर्थिक वर्ष:

तस्बीर: 
show in Slider: