तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

कम्प्युटर , ल्यापटप, प्रिन्टर खरिद सिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत

आर्थिक वर्ष:

तस्बीर: 
show in Slider: