तपाई लाइ बागमती नगरपालिका स्वागत गर्दछ ।

मिना कुमारी बस्नेत (कार्की)

Phone: 
९८४०१०३६३०